ANALFABETA NEGRAMOTNÁKnižka Analfabeta Negramotná od autora Jána Uličianskeho nadväzuje na 16-dielny seriál rozhlasových večerníčkov, vysielaných v Slovenskom rozhlase pod názvom Rozprávky z knižnice.
Úvodný diel seriálu v interpretácii herečky Zuzany Kronerovej sa stal jedným z víťazných titulov Zázračného orieška 2010 – získal Cenu detskej poroty.
Úvodná rozprávka bola venovaná piešťanskej knižnici pri príležitosti 85. výročia jej založenia a prvýkrát uverejnená v detskom časopise Slniečko s ilustráciami Vladimíra Krála.
Príbeh jedenásťročného extravagantného a problematického dievčatka, ktoré v živote neprečítalo ani jednu knižku, je zasadený do prostredia knižnice v Knihovanoch nad Váhom, kde dievčatko paradoxne nachádza svoj úkryt pred okolitým svetom. V predvianočnom čase sa dostáva do konfliktu s matkou a starou mamou, ktoré nezdieľajú jej nadšenie kontaktovať sa otcom, o ktorom sa dozvedá len z negativistických poznámok svojej mamy. Jej útek končí v knižnici, kde sa za magických okolností ocitne v knižke o Jankovi Hraškovi, a tak nikým nepozorovaná, zostane v knižnici aj  po jej záverečných hodinách. Situácia je o to dramatickejšia, že zalarmovaná knižnica ostáva  zatvorená cez vianočné sviatky a osud dievčatka v neznámom svete rozprávkových hrdinov je viac ako neistý. Analfabeta, občianskym menom Betka Bábiková, sa počas svojej prvej noci v knižnici postupne stretáva s hrdinami z rôznych detských knižiek od Janka Hraška, cez Pippi Dlhú Pančuchu, Annu zo zeleného domu až po Troch pátračov, ktorí jej pomôžu vypátrať adresu jej otca.
Tieto stretnutia prinášajú veľa komických i dramatických situácií, ktoré pramenia z konfrontačného iskrenia komplikovanej povahy a impulzívneho správania Betky Bábikovej, s gracióznymi postavami zo známych knižiek, ktoré jej prinášajú poznanie, že medzi nimi nájde niekedy viac porozumenia a zblíženia ako so súčasným okolitým svetom a vlastnou rodinou. Začína chápať, že ani časový odstup niekoľkých desaťročí alebo dokonca storočí nemôže  zotrieť medzi hrdinom knihy a čitateľom silu ľudského poznania, porozumenia a lásky, ktorú do svojich hrdinov vložil spisovateľ.
Dobrodružné zážitky Analfabety Negramotnej vyvrcholia dramatickým rozuzlením a nečakaným stretnutím s vlastným otcom. Nemenej podstatný je fakt, že čas strávený v knižnici ju privedie k tomu, že si otvorí a prečíta prvé stránky kníh vo svojom živote.
Autor v príbehu rozohráva prinajmenšom dve roviny - v jednej je to problematika neúplnej súčasnej rodiny, ktorá napriek svojmu najlepšiemu snaženiu vychováva malého outsidera, čo je o to paradoxnejšie, že je ním dievčatko,  a v druhej rovine rozohráva dobrodružné príbehy, ktoré zažíva Betka Bábiková s rozprávkovými hrdinami, s ktorými sa doposiaľ nikdy nestretla. Príbeh je písaný s ľahkosťou a porozumením pre súčasné dieťa a jeho jemný didaktický podtext je zakomponovaný do pútavého a dynamického príbehu, ktorý je čitateľsky atraktívny.

Ján ULIČIANSKY (1955)

Spisovateľ, dramatik, dramaturg, režisér a vysokoškolský pedagóg

Absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Bábkarskej katedre Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Ako režisér pracoval v Bábkovom divadle v Košiciach a v roku 1988 sa stal dramaturgom Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde pracoval dvadsať rokov. Dlhé roky bol prezidentom slovenskej sekcie IBBY. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Divadelnej fakulte VŠMU. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje predovšetkým detskému čitateľovi, divákovi a poslucháčovi. Je autorom mnohých rozprávkových kníh pre deti - Adelka Zvončeková, Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Drak Plamienok, Pán Prváčik, Podivuhodné príbehy siedmich morí, Čarovný chlapec, Tri hádanky (o bábkovom divadle), Kocúr na kolieskových korčuliach, Štyria škriatkovia a víla, Malá princezná,  Analfabeta Negramotná, Leonardo, kocúr z ulice.  Svoje rozprávky píše či upravuje aj pre rozhlas (Tik Tak, Golego, Peter Kľúčik, Čarovná chvíľa, Oriešková rozprávka) a bábkové divadlá (Čáry máry fuk, Bohatier Kremienok Veveričky, Panáčik) a televíziu (seriály Snehuliacke rozprávky, Máme Emu, Hrdinovia siedmich morí). Pre rozhlas zdramatizoval aj svetovú klasiku ako Peter Pan či Malá morská víla. Do slovenskej dramatickej tvorby sa zapísal aj ako autor hier pre dospelých – divadelnou hrou Alergia a televíznou inscenáciou Obrus s monogramom. Viaceré jeho knihy pre deti boli preložené do češtiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny. Je autorom námetu a kreatívnym producentom detského zábavno-vzdelávacieho programu Trpaslíci, vysielaného v RTVS. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení - bol nominovaný na Cenu Hansa Christiana Andersena, je držiteľom Čestnej listiny IBBY za knihu Pán Prváčik i najvyššieho ocenenia tvorcov pre deti - Ceny Trojruža.

Vladimír KRÁL (1974)

Ilustrátor, maliar, grafický dizajnér, autor ceny Zázračný oriešok 2012

Narodil sa v Bratislave, po ukončení štúdia na gymnáziu pracoval rok ako animátor v štúdiu Interline. Je absolventom Katedry animovanej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. Pracuje ako ilustrátor, maliar a grafický dizajnér. V minulosti pôsobil na poli animácie ako výtvarník alebo režisér reklamných spotov a televíznych relácií. Súčasťou jeho animovanej tvorby je úvodná zvučka filmového festivalu Art Film 1999, výtvarné návrhy k dokumentárnemu cyklu Římani za humny a grafický dizajn obľúbenej detskej relácie RTVS – Trpaslíci. Vytvoril ilustrácie ku knihám Astík a Obík (Kristína Vulganová, 2001), Analfabeta Negramotná (Ján Uličiansky, 2011), Vianočné mystérium (Jostein Gaarder, 2012), Kozliatka (Mária Rázusová-Martáková, Jaroslava Blažková, 2013) a Ako šlo vajce na vandrovku / Tri prasiatka (Mária Rázusová-Martáková, Margita Príbusová, 2015). Je autorom loga edície Analfabeta Negramotná / Čítame s porozumením. Knihy s jeho ilustráciami boli opakovane ocenené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, za ilustrácie ku knihe Vianočné mystérium získal Cenu Ministerstva kultúry SR, kniha Kozliatka bola nominovaná na čestnú listinu IBBY. Rozprávkové tituly Analfabeta Negramotná a Kozliatka vyšli aj v českom preklade. Autor žije a tvorí v obci Doľany.

Top