Kozliatka, otvorte vrátka

Ilustrátor Vladimír Král namaľoval krásne obrázky do dvojknižky Kozliatka. Prvú rozprávku, o kozliatkach neposlušných, napísala Mária Rázusová-Martáková a druhú, o kozliatkach poslušných, Jaroslava Blažková. Otvor knižku a vyrieš náš rozprávkového kvízu.

Top